KDO JSME

Logo RR

 Jsme mezinárodní organizace pro děti a mládež školního věku. Chceme pozitivně ovlivnit výchovu mladé generace na základě křesťanských principů morálky a etiky. Nabízíme rodičům, školám a co nejširšímu okruhu dětí pomoc při výchově a rozvoji ve všech čtyřech oblastech života: fyzické, duchovní, duševní a sociální.
 Cílem je nabídnout dětem zajímavý program volnočasových aktivit rozšiřující jejich všestranné vědomosti a dovednosti, pomoci jim vyrůst na samostatné a zodpovědné jedince, žijící bez závislosti na alkoholu, drogách, automatech, bez xenofobie a rasismu.
 Hlavní okruh naší činnosti je klubová činnost formou pravidelných schůzek, organizování výletů, víkendovek, letních a zimních táborů, kulturních akcí, jako jsou koncerty, divadla nebo loutková představení, sportovních akcí a zájmových kroužků.
 Pokud byste se chtěli o Royal Rangers obecně dozvědět více, jděte na royalrangers.cz.

55. Přední hlídka RR v Přešticích je jedna ze základních buněk Royal Rangers v České republice, která vznikla 1.9.2013 pod záštitou evangelické farnosti ČCE v Přešticích.

Pravidelné schůzky se konají v prostorách fary ČCE v Přešticích, Rebcova 557, 334 01. Jsou každé úterý od 17:00 do 19:00.

Naše AKCE