Projekty

Míváme výsadu podílet se na různých projektech, od čištění města až po opravu fary.