Samuel Morris pro starší

samuel morris starší

V pátek 11.3. jsme se s naší Royalovskou bandou vydali po stopách Samuela Morrise. S batohy i malou svačinou jsme se sešli na nádraží v Přešticích a pak už si jen užívali (i přes četná zpoždění) jízdu vlakem až do Sušice. Ubytovali nás na faře sušického sboru CB, kde jsme postupně prožívali život Samuela Morrise, mladého a statečného misionáře z Afriky. Avšak nejdřív jsme si museli vyluštit cestu k deníku Elisabeth Mc Neil, aby nám o jeho životě řekl víc.

V sobotu dopoledne jsme po rozcvičce, vydatné potravě jak fyzické, tak duchovní a hledání vhodného kapitána lodi do Ameriky, přepluli celý oceán a dostali se až do New Yorku. Tam jsme byli chvilku zmatení, ale nakonec jsme našli toho, koho jsme hledali, a dokonce i Taylorovu univerzitu, i když jsme za to museli zaplatit nějaký ten dolar. Kdo by tušil, že proto, abychom se tam dostali, musíme vyšplhat velký kopec posetý borovicemi, odkud byl však nádherný výhled na celé město.

Během celého víkendu jsme se ale nezapomněli zastavit na hřištích, trochu blbnout, hrát stolní hry, zpívat chvály, modlit se, povídat si a taky dobře jíst. Naši víkendovku jsme zakončili příjemným časem v sušickém sboru a trochu méně příjemnou zprávou o smrti Samuela Morrise. Nicméně náš smutek zahnal chutný oběd, povzbuzení z jeho plného života a pevné víry, a také vědomí dobrého společně stráveného času, nových zážitků i nových přátelství. Těšíme se na příště! 

Štítky: